Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójta Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Filtr
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Winnica

  Gminna Komisja Wyborcza w Winnicy informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica, które odbyły się dnia 30 marca 2014r. Radnym Gminy Winnica wybrany został Pan Waleśkiewicz Adam uzyskując 154 głosy. Frekwencja w wyborach wyniosła 38 %.

   

  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

  /-/ Mariola Darkowska

 • Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki”

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski – roboty dodatkowe > pobierz (PDF)

 • Pogoń za lisem - I Grand Prix Winnicy

  20140376-pogon-za-lisem

 • "Wygraj misia"

  20140326-wygraj misia

   

  Zapraszamy do udziału w konkursie LSR W PROJEKTACH. Przedmiotem konkursu są projekty zrealizowane z środków uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi.
  Wystarczy zapoznać się z listą zrealizowanych projektów (stan na 31.12.2013r., zamieszczoną na www.zielonemostynarwi.pl w zakładce STATYSTYKI) i uzupełnić brakujące dane w poniższej tabeli.

 • XXXVIII Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

 • Komisja finansowa

  Dnia 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2014 r.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  Wójt Gminy Winnica informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie BIP Urzedu Gminy Winnica został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Winnica w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki > wiecej

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 19 marca 2014 roku (środa) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Dokończenie omówienia punktu 3 z posiedzenia Komisji w dniu 25.02.2014r.
  3. Kontrola wykonanych remontów drogowych w 2013 r. i wydatków na utrzymanie dróg.
  4. Kontrola stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2014r.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 • Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

  Na podstawie wprowadzonej definicji „ odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego

  (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 • NIE! dla wypalania traw

  Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha. > więcej

 • Szkolenie nt. pielęgnowania i ochrony upraw leśnych

  Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ciechanowie uprzejmie zaprasza rolników, członków rodzin oraz beneficjentów działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” PROW na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW na lata 2007-2013, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, na 2-dniowe szkolenie nt. Pielęgnowanie i ochrony upraw leśnych, organizowanego w ramach działania „ Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.

 • XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

  Dnia 3 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy  odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica. (projekt)

  4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2014r. (projekt)

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w Gminie Winnica. (projekt)

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Winnica. (projekt)

  7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (projekt)

  8. Zakończenie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica

  mgr inż. Wiktor Nałęcz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica