Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

W związku z zakończeniem kadencji Samorządu, składam Radnym Gminy Winnica, serdeczne podziękowania za pracę w Radzie i komisjach oraz dobrą współpracę przy uchwalaniu ważnych uchwał na rzecz naszej Gminy. Rada gminy, której przewodniczyłem stawiała zadania ambitne i jednocześnie proporcjonalnie do możliwości ich realizacji, starając się spełnić oczekiwania społeczności gminnej.

Wójtowi Gminy - Mariuszowi Kowalewskiemu oraz Jadwidze Pydynowskiej - Sekretarz Gminy składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej. Dyrektorom szkół i kierownikom jednostek gminnych dziękuję za dobrą i owocną współpracę.

Sołtysom - gospodarzom wsi, pracownikom Urzędu Gminy dziękuję za współpracę z Radnymi naszej gminy. Wszystkim, którzy pracowali na rzecz naszej społeczności lokalnej serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i zaufali mi na kolejną kadencję.

Z wyrazami szacunku,
Stanisław Guzel - Przewodniczący Rady Gminy

Filtr
 • Zwrot podatku akcyzowego - luty 2014 r.

  Wójt Gminy Winnica uprzejmie przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na luty 2014 r. można składać  do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami dokumentującymi zakup oleju napędowego z okresu od 01.08.2013 r. do 31.01.2014 r. Do wniosku należy dołączyć także zestawienie faktur.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Wójt Winnicy zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 > szczegóły

 • Kurs obsługi pilarek spalinowych

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT Rada w Ciechanowie organizuje kurs obsługi pilarek spalinowych. Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych umiejętności w zakresie obsługi pilarki spalinowej, technik ścinki drzew oraz wyrębu drewna, gwarantujących minimalizację zagrożeń zdrowia i życia. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które uzyskały zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnioną jednostkę służby zdrowia. Szkolenie odbywać się będzie według specjalnie opracowanego programu dla osób pracujących pilarką.

  Koszt kursu od osoby - 1200 zł.

  Termin rozpoczęcia kursu zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.

  Tel. 23 672 43 18.

 • Spotkanie z posłem

  Poseł Henryk Kowalczyk zaprasza mieszkańców Gminy Winnica na spotkanie, które odbędzie się dnia 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godzinie 19:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy.

  Tematem, spotkania będzie:

  - co dalej z emeryturami po reformie OFE ?Jakiego dokonać wyboru?

  - finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich od 2014 roku. Dopłaty bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  - inne sprawy różne z zakresu rolnictwa i finansów.

 • Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

  W dniu 18 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy w Winnicy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Winnicy, w którym udział wzięli delegaci GSW Winnica. Obradom przewodniczył Przewodniczący Zarządu GSW Pan Mirosław Niesłuchowski oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów Pan Józef Ruszczyński.

 • Zebranie wiejskie Sołectwa Winnica

  W dniu 25.02.2014 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w Urzędzie Gminy Winnica (sala konferencyjna).

  Porządek zebrania:

  1. Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

  2. Sprawy bieżące między innymi (pokrycia dachowe, azbest, szkody wyrządzone przez bobry, oświetlenie ul. Pułtuskiej) i inne.

  3. Dyskusja - ewentualne podjęcie wniosków, uchwał.

  4. Zakończenie zebrania.

  Sołtys

  Lech Janiszewski

 • XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  20140218-konkurs-krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem i złożenie do 14 marca br. imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).

   

  Regulamin i formularz zgłoszenia udostępniają także wszystkie terenowe jednostki KRUS.

 • List otwarty Prezesa KRUS do rolników

  Prezes KRUS, Artur Brzóska, apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym > więcej

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  W związku z pismem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku informujemy, że osoby które czują się pokrzywdzone przestępstwem i chciałyby poznać swoje prawa mogą zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul.Daszyńskiego 6, gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

   

  Zapraszamy w dniach od 24 do 28 lutego 2014

  w godzinach 9.00 – 15.00.

 • Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r.

  W ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok do 14 lutego trafiło ponad 8 mld zł do blisko 953 tys. rolników. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r. > więcej

 • Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

 • Artykuły żywnościowe

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 21.02.2014 r. (piątek) od godz. 11:00 do 15:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

 • Nabór do komisji konkursowych

  OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Winnica w ramach otwartych konkursów ofert.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 25 lutego 2014 roku (wtorek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza informacji Wójta dotycząca wydanych decyzji o umorzeniach i odroczeniach należności wobec gminy za 2013 r.
  3. Analiza sytuacji finansowej Zakładu Budżetowego w Winnicy Spółka z o.o.
  4. Kontrola realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 • Debata społeczna

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa powiatu pułtuskiego.

  Termin spotkania: 24 LUTY 2014 roku

  Godzina: 17.00

  Miejsce: sala Rady Urzędu Miasta w PUŁTUSKU, ul. Rynek 41 - Ratusz (I piętro)

  > szczegóły

 • Nieodpłatny odbiór i utylizacja padłych zwierząt

  Wójt Gminy – Mariusz Kowalewski podpisał w imieniu Gminy Winnica umowę na nieodpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji podłych zwierząt z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym "HETMAN" Sp.z.o.o.

 • Spotkanie ws. budowy gminnej kanalizacji sanitarnej

  3 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Winnica odbyło się spotkanie w sprawie przedstawienia koncepcji budowy gminnej kanalizacji sanitarnej Winnica – Rębkowo – Winnica, po działkach wzdłuż ulicy Pułtuskiej (droga wojewódzka), ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica