Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE W WINNICY

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Winnica, które uczęszczają do szkół podstawowych, na bezpłatną naukę pływania. Zapisy są przyjmowane u ratowników do dnia 16.07.2018 r. (włącznie). Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr telefonu do rodziców bądź opiekuna prawnego. Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER WINNICA.

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej


POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Wójt gminy informuje o pomocy dla rolników, którzy posiadają trzodę chlewną i mają trudności ze sprzedażą żywca w związku z ogłoszeniem strefy zagrożenia (strefa niebieska) afrykańskim pomorem świń.

Wój gminy odbył rozmowy z firmą Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz Dobrosławów 43, 24-100 Puławy, która może skupować trzodę z terenu strefy niebieskiej.

Więcej informacji pod numerem (23) 69 14 092 (sekretariat Urzędu Gminy Winnica).

 

Filtr
 • Możliwość składania wniosków

  LGD Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  - Odnowa i rozwój wsi.

  Nabór wniosków trwa od 8października do 22października 2013 r.

  > szczegóły

 • Spotkania aktywizacyjno - szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, w związku z planowanym naborem wniosków, serdecznie zaprasza na:
  SPOTKANIA AKTYWIZACYJNO – SZKOLENIOWE z zakresu „Możliwość pozyskania środków finansowych z osi 4 Leader PROW 2007 -2013 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”
  Serdecznie zapraszamy rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, przedstawicieli administracji samorządowej i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych > szczegóły

 • Rodzinny Festyn Plenerowy

  Rodzinny Festyn PlenerowyWójt Gminy Winnica zaprasza na Rodzinny Festyn Plenerowy, który odbędzie się w Winnicy (plac przy starej szkole) w dniu 29 września 2013 r. (niedziela) w godz. od 13.30 do  21.00.

   

  Z A P R A S Z A M Y

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 23 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Kontrola wykorzystania środków funduszu sołeckiego.
  3. Kontrola stanu realizacji inwestycji i remontów drogowych.
  4. Analiza informacji Wójta dotycząca wydanych decyzji o umorzeniach i odroczeniach należności wobec gminy za 2013 r.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia

 • Szczepienia lisów

   20130916-lisyNa terenie województwa mazowieckiego w dniach od 5 do 14 października 2013 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucona z samolotów w ilości 20 dawek na 1 km².

 • XXX Sesja Rady Gminy Winnica

  Dzisiaj o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XXX Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • Odbiór odpadów komunalnych we wsi Winniczka

  W związku z remontem mostu na rzece Niestępówka nie zostały odebrane odpady komunalne zmieszane od mieszkańców miejscowości Winniczka w dniu 10.09.2103 r.

  Firma Błysk-Bis Sp. z o.o. poinformowała, że w sobotę 14.09.2013 r. nastąpi odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w miejscowości Winniczka.

 • Artykuły żywnościowe

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD na 2013r będą wydawane w dniu 16.09.2013 r. (poniedziałek) od godz. 11:00 do 15:00 (budynek Urzędu Gminy Winnica). W sytuacji, gdy osoba nie może zgłosić się osobiście po dary prosimy o wydanie pisemnego upoważnienia osobie, która je będzie odbierać.

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności !!!

 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

  strazakW najbliższą niedzielę, 15 września 2013 r., wszystkich miłośników rywalizacji z udziałem strażaków zapraszamy do Golądkowa na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

  Początek imprezy zaplanowano na godzinę 15.00. Zawody odbędą się na stadionie szkolnym w Golądkowie, a o miano najlepszych w gminie ubiegać się będą: OSP Winnica, OSP Skórznice, OSP Rębkowo, OSP Domosław, OSP Błędostowo, OSP Glinice-Domaniewo i OSP Stare Bulkowo.

   

 • XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 12 września 2013 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem dziennym:

 • Możliwość udzielenia pomocy

  Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów w dniu 6 sierpnia br. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, w którym przewiduje się możliwość udzielenia pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych i 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji.

  W dniu 30 sierpnia 2013 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 998).

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica