Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE W WINNICY

 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z terenu gminy Winnica, które uczęszczają do szkół podstawowych, na bezpłatną naukę pływania. Zapisy są przyjmowane u ratowników do dnia 16.07.2018 r. (włącznie). Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr telefonu do rodziców bądź opiekuna prawnego. Organizatorem jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LIDER WINNICA.

 

Pomoc dla producentów trzody chlewnej


POMOC DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Wójt gminy informuje o pomocy dla rolników, którzy posiadają trzodę chlewną i mają trudności ze sprzedażą żywca w związku z ogłoszeniem strefy zagrożenia (strefa niebieska) afrykańskim pomorem świń.

Wój gminy odbył rozmowy z firmą Zakłady Mięsne „Dobrosławów” Henryk Amanowicz Dobrosławów 43, 24-100 Puławy, która może skupować trzodę z terenu strefy niebieskiej.

Więcej informacji pod numerem (23) 69 14 092 (sekretariat Urzędu Gminy Winnica).

 

Filtr
 • Bezpłatne szkolenia z dotacją na własną działalność

  W związku z realizacją projektu „Przepis na sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.2 POKL) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.

 • Świąteczna Zbiórka Żywności

  bank-zywnosci

   

  Weź udział w Świątecznej Zbiórce Żywności !

   

  Codziennie 5 mln Polaków doświadcza trudnych warunków bytowych. Ponad 2 mln żyje w skrajnym ubóstwie. Te osoby nie mają dostępu do podstawowych środków życia, a przede wszystkim do żywności. W dniach 29.11- 1.12.2013 prowadzona jest ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy wraz z wolontariuszami z Publicznego Gimnazjum w Winnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Winnicy we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie, aktywnie włączyli się w akcję.
  Zbiórka żywności będzie prowadzona w sklepie MERKURY w Winnicy. Do specjalnie oznakowanego kosza będzie można włożyć produkty żywnościowe, które zostaną przekazane za pośrednictwem GOPS rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej z terenu gminy Winnica.

   

                               Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej akcji !

 • XXXIII Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 3 grudnia 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 zostały zwołane obrady XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem dziennym:

 • "Upadek to nie przypadek"

  upadek-przypadekWraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma, co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto, więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

 • Organizacje pozarządowe na rok 2014

  KONSULTACJE projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

  Wójt Gminy Winnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Winnica do zgłaszania uwag do załączonego Programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

  Termin konsultacji: do 25 listopada 2013r.

  Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 3.

 • Jubileusze Małżeńskie

  Jubileusze Małżeńskie„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile

  lecz po czasie jej trwania”

  Robert Paulet

   

  W dniu 14 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy w Winnicy odbyło się uroczyste spotkanie par obchodzących jubileusze 50-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego.

  Pary obchodzące Złote Gody otrzymały Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

  Dekoracji medalami dokonał Pan Adam Łossan – osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Wójta Gminy Winnica.

  Życzenia i gratulacje złożyli również Przewodniczący Rady Gminy Winnica – Pan Wiktor Nałęcz i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Winnicy – Pani Jadwiga Pydynowska. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica