Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Filtr
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 06 listopada 2013 roku (środa) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.
  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opinia Komisji w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych proponowanych na 2014 r.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 • Posiedzenie Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej

  Dnia 04 listopada 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Socjalnej i Gospodarczej Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2014.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 • XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 29 października 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 zostały zwołane obrady XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2013 rok.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica

  mgr inż. Wiktor Nałęcz

 • Recepta na zwolnienie

  Recepta na zwolnienieProjekt "Recepta na zwolnienie" skierowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z mazowieckich przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

  > szczegóły

 • Bezpłatna MAMMOGRAFIA

  Zapraszamy 28 października 2013 r. na BEZPŁATNE badanie mammograficzne wykonywane w ramach prografmu NFZ.

  > szczegóły

 • Zaproszenie do składania ofert

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych w związku z realizacją projektu systemowego pn "Nasza aktywność w drodze do sukcesu" w ramach POKL Priorytet VII-Promocja Integracji Społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  > szczegóły

  Kierownik GOPS

  Wioletta Zawadzka

 • Zapytanie ofertowe

  Proszę o wycenę poniższych prac planowanych do wykonania na budynku socjalnym nr 13B we wsi Zbroszki, gmina Winnica.

  Zakres prac:

  - naprawa kominów,

  Naprawa obejmuje wykonanie drzwiczek wyczystnych w spodach przewodów kominowych z wybraniem zalegającej sadzy, uszczelnienie przewodów, wykończenie kominów ponad dachem.

  - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) z utylizacją zdjętego pokrycia,

  - wymiana, wzmocnienie lub naprawa zniszczonych elementów więźby dachowej,

  - wykonanie podstawowej instalacji wentylacyjnej.

  Termin wykonania ww. prac do dnia 30 listopada 2013 r.

  Termin składania ofert do 14.10.2013 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert o godz. 11:30.

  Z up. Wójta Gminy Winnica

  SEKRETARZ GMINY

  mgr Jadwiga Pydynowska

 • Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania z dnia 11.10.2013 r.

  zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz.U. z 2013r, poz. 267/, z a w i a d a m i a m, iż na wniosek złożony przez Gminę Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica - wszczęte zostało

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 17 października 2013 roku (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.
  3. Kontrola realizacji wydatków z dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej.
  4. Kontrola wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz promocji gminy.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły

  Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły.

  W ramach prac, drogowcy usunęli drzewa rosnące w pasie drogowym, wykopali rowy, przebudowali zjazdy, wykonali dwuwarstwową jezdnię żwirową oraz ustawili znaki drogowe.

 • Bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosków

  LGD Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z naborem wniosków (na działania: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) można korzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą pod nr tel. 502 240 357.

  Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 8 października do 22 października 2013 r.

  > harmonogram dyżurów doradcy

 • XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

  Zawiadamiam, że na dzień 4 października 2013 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica z następującym porządkiem dziennym:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica