Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

W związku z zakończeniem kadencji Samorządu, składam Radnym Gminy Winnica, serdeczne podziękowania za pracę w Radzie i komisjach oraz dobrą współpracę przy uchwalaniu ważnych uchwał na rzecz naszej Gminy. Rada gminy, której przewodniczyłem stawiała zadania ambitne i jednocześnie proporcjonalnie do możliwości ich realizacji, starając się spełnić oczekiwania społeczności gminnej.

Wójtowi Gminy - Mariuszowi Kowalewskiemu oraz Jadwidze Pydynowskiej - Sekretarz Gminy składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej. Dyrektorom szkół i kierownikom jednostek gminnych dziękuję za dobrą i owocną współpracę.

Sołtysom - gospodarzom wsi, pracownikom Urzędu Gminy dziękuję za współpracę z Radnymi naszej gminy. Wszystkim, którzy pracowali na rzecz naszej społeczności lokalnej serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i zaufali mi na kolejną kadencję.

Z wyrazami szacunku,
Stanisław Guzel - Przewodniczący Rady Gminy

Filtr
 • Komisja Rewizyjna

  Dnia 11 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie:

  • zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2011 r. i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica.
 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  O G Ł O S Z E N I E
  W Ó J T A  G M I N Y  W I N N I C A
  II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WINNICA W MIEJSCOWOŚCIACH:
  WINNICA, SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE I ZBROSZKI

  Wójt Gminy Winnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki Gmina Winnica–stanowiących własność gminy, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi składających się z działek o numerach ewidencyjnych:

 • Dzień Samorządowca

  dzien-samorzodowca

  W dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym to Wy, Samorządowcy, możecie pokazać ogrom dokonanej pracy dla społeczności lokalnych.

  Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach", ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

  Drodzy Samorządowcy! Pragniemy serdecznie podziękować Wam w dniu Waszego święta za trud i poświęcenie z jakim służycie społeczeństwu i życzyć samych sukcesów, tak, aby wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców.

  Wójt i Sekretarz
  Gminy Winnica

 • Smak Mamrota już w poniedziałek

  mamrot2012

 • Wyniki konkursu - Chrońmy ziemię

  chronmyziemie20120422Dobiegł końca konkurs plastyczny „Chrońmy ziemię” ogłoszony przez Wójta Gminy Winnica. Celem tego konkursu było m.in. zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego. Prace do konkursu można było zgłaszać w terminie od 22.04.2012 r. do dnia 22.05.2012 r. W tym terminie napłynęły 22 prace.

 • XVIII Sesja Rady Gminy

  Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy.

  > odsłuchaj nagranie

 • XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich

  zwiazek-gmin-wiejskichW dniach 10-11 maja odbyło się w Poznaniu XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. Wzięło w nim udział ponad 300 samorządowców i gości, także wójt naszej gminy Aleksander Piątkowski.

  Wśród zaproszonych gości znalazł się Jan Grabkowski Starosta Poznański oraz Tomasz Bugajewski Członek Zarządu Województwa Wielkoplskiego. > więcej

 • Nasz urząd wyróżniony

  wyrozniony-urzadJesteśmy najlepsi!

  Mamy zaszczyt poinformować naszych mieszkańców, że nasz urząd został wyróżniony w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu". Zostaliśmy wyróżnieni wśród wszystkich urzędów na całym Mazowszu!

  Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu" zorganizowany przez Warszawską Grupę Doradców PR skierowany był do wszystkich dziennikarzy w tym obywatelskich pracujących na terenie całego Mazowsza. To oni decydowali, kto zasługuje na miano najbardziej medialnej osoby w urzędzie. Głosować mogli sześciu kategoriach:

 • Komisja finansowa

  Dziś odbyło się posiedzenie komisji finansowej. Udostępniamy nagranie z tego spotkania.

  > odsłuchaj nagranie

 • Posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

  W dniu 25.05.2012r. (piątek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  Program spotkania:

  • Przywitanie zaproszonych gości – Wójt Gminy Winnica Aleksander Piątkowski

  • Prawne aspekty powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Kierownik GOPS w Winnicy Wioletta Zawadzka

  • Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego

  • Zjawisko przemocy w rodzinie – pedagog Szkoły Podstawowej w Winnicy Anna Strauch

  • Podsumowanie i zakończenie spotkania.

  W dniu 25.05.2012r. (piątek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

   

  Program spotkania:

  ·     Przywitanie zaproszonych gości – Wójt Gminy Winnica Aleksander Piątkowski

  ·     Prawne aspekty powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Kierownik GOPS w Winnicy Wioletta Zawadzka

  ·        Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego

  ·     Zjawisko przemocy w rodzinie – pedagog Szkoły Podstawowej w Winnicy Anna Strauch

  ·     Podsumowanie i zakończenie spotkania.

 • Kary za nieodane książki

  Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy informuje, iż od sierpnia 2012r. wprowadza nowy system komputerowy MAK+, który automatycznie naliczy karę w wysokości 20 gr za każdy dzień przetrzymania książki. Prosimy wszystkich czytelników (dłużników) o zwrot zaległych książek do końca siepnia br. Po tym terminie niezależny system naliczy opłatę w zależności od czasu przetrzymywania danej książki.Jeśli książka została zniszczona lub zagubiona można ją zastąpić swoją. Książki są własnością biblioteki i każdy wypożyczający własnoręcznym podpisem zobowiązał się do przestrzegania regulaminu.

  Zapraszamy wszystkich czytelników do naszej biblioteki.

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek, piątek 10.00 - 18.00
  Wtorek - czartek 8.00 - 16.00

  Tel. 23 691 41 20

  Więcej informacji na naszej stronie internetowej http://biblioteka.gminawinnica.pl

 • Zebranie mieszkańców wsi Winnica

  W dniu 23.05.2012r o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Winnica odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Winnica.

  Tematem zebrania będzie fundusz sołecki i sprawy bieżące.

  Sołtys wsi Winnica
  Lech Janiszewski
 • Roczny program współpracy

  Informujemy, iż dnia 14 maja rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. Organizacje pozarządowe z całego województwa oprócz współpracy ze swoimi lokalnymi samorządami często podejmują współpracę z samorządem województwa. Udział zainteresowanych podmiotów pozarządowych w tworzeniu programu współpracy daje nadzieję na dostosowanie jego treści do potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok. > więcej

 • Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

  szkola-trzezwosciZespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin, która odbędzie się 16-17 CZERWCA 2012 R. To już 31 pielgrzymka, podczas której modlimy się, wymieniamy doświadczenia, a także podejmujemy nowe inicjatywy w celu ochrony trzeźwości w Polsce. > więcej

 • XVIII Sesja Rady Gminy

  Dnia 21 maja 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Budżetowego w Winnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  10. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie".
  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
  14. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący
  Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz

 • Posiedzenie Komisji Finansowej

  Dnia 18 maja 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na Sesji Rady Gminy w dniu 21 maja 2012 r.

 • Wydawanie żywności - maj 2012 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy uprzejmie informuje, że artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD za miesiąc maj będą wydawane w dniu 17.05.2012r. (czwartek) od godz. 9:00 do 13:00 (budynek Gimnazjum w Winnicy).

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności.

 • 18 Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej

  promocja-logoW dniu 2 czerwca (sobota) 2012 r. na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21, odbędzie się 18 Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej.

  Więcej…

 • Komisja Rewizyjna Rady Gminy Winnica

  Dnia 8 maja 2012 roku (wtorek) o godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.
  Poniżej zamieszczamy nagrania z tego spotkania.
  > odsłuchaj (część 1)
  > odsłuchaj (część 2)

 • Bezpłatne doradztwo

  logo.zielonemostyLGD Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z naborem wniosków (na działania: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) można korzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą.

  Przypominamy, że nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 16 maja do 31 maja 2012r.

  Harmonogram dyżurów doradców > pobierz

 • Wnioski o płatności obszarowe

  Wnioski o płatności obszarowe w BP ARiMR w Golądkowie można składać:

  7-11 MAJA oraz 14-15 MAJA w godz. 6.00 – 22.00

  12 MAJA (SOBOTA) w godz. 7.30 – 15.30

 • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża

  pck-logo8 maja – w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża oraz pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla (w 1901 r.), obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 7-13 maja 2012 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża Czerwonego i Czerwonego Półksiężyca i cały 2012 rok, świętujemy pod hasłem "Youth on the move" – „Młodzież w Działaniu".

 • Nabór wniosków

  logo.zielonemostyLGD Zielone Mosty Narwi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  -  Małe Projekty,

  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

  - Odnowa i rozwój wsi.

  Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 16 maja do 31 maja 2012r.

  Szczegóły w załączonym ogłoszeniu > pobierz

 • Międzynarodowy Dzień Strażaka

  dzien-strazakaW dniu 4 maja obchodzimy "Dzień Strażaka", święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim?

  Z tej okazji w imieniu swoim, jak i pracowników Urzędu Gminy składam serdeczne życzenia i podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

  Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

  Wójt Gminy Winnica
  Aleksander Piątkowski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica