Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

Filtr
 • Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

  tv-cyfrowa- Kiedy pojawią się problemy z odbiorem TV?
  - Co powinna zrobić administracja lokalna?
  - Kto straci odbiór TV?
  - Problemy z zasięgiem cyfrowym (lokalne)
  - Odbiór indywidualny
  - Odbiór zbiorowy
  - Jak ustrzec się przed oszustami?
  - Jak skutecznie dotrzeć do zagrożonych?
  - Gdzie szukać wsparcia?

  Opracowanie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zakaz wypalania traw

  Wypalanie traw a pożary i odpowiedzialność karna.
  Nieuchronnie zbliża się wiosna i karygodna moda na wypalanie traw – rowy, nieużytki, a czasem i łąki /pastwiska. Nie dość ,że takie postępowanie jest ekologicznie szkodliwe , powoduje wyniszczenie – spalenie żywcem (niewypowiedziane cierpienie) drobnych zwierząt żyjących w tym środowisku jak i jest przyczyną pożarów lasów, stogów i zabudowań gospodarskich. Wiatr potrafi roznieść taki ogień w niekontrolowanym wymiarze po całej okolicy (nie do opanowania bez pomocy straży pożarnej). Dlatego też obowiązuje zakaz takiego postępowania.
  Osoba , przyłapana na podpaleniu lub której udowodniono takie postępowanie, podlega każe administracyjnej w oparciu o art 82 §4 Kodeksu Wykroczeń - "Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny (od 50 do 500 zł) albo karze nagany.
  Pod tym apelem podpisują się strażacy, policja oraz ich rodziny chcący w spokoju  cieszyć się  nadchodzącą wiosną.

 • Sprostowanie do wypowiedzi posła Henryka Kowalczyka

  Sprostowanie do wypowiedzi posła Henryka Kowalczyka wygłoszonej na XVI sesji Rady Gminy Winnica.

  Zadłużenie gminy pod koniec 2009 roku wynosiło – 360.000,00 zł.
  Na koniec 2010 roku kiedy kończyła się poprzednia kadencja Rady Gminy – zadłużenie wynosiło 3.168.085,13 zł (wzrost w ciągu roku o 2.808.085,13 zł.)
  Rok 2010 był rokiem wyborów do samorzadów terytoirialnych i tak znaczny wzrost zadłużenia akurat w tym czasie daje podstawy do różnych skojarzeń.
  Porównanie zadłużenia na koniec 2009 r. i 2011 r. sugeruje, że wzrost zadłużenia nastąpił w obecnej kadencji.
  W kwocie zadłużenia na koniec 2011 r. - 1.670.805,00 zł. To pożyczka zaciągnięta w banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego PROW 2007-2013 na wyprzedzające finansowanie projektu Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej.
  Zadłużenie na koniec 2012 r. wyniesie 2.632.186,00 zł.
  Kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 1.525.000,00 zł przeznaczony był na pokrycie planowanego deficytu, a w szczególności na wkład własny gminy w inwestycjach finansowanych z udziałem środków z UE. Nazywanie takiego kredytu konsumpcyjnym jest nadużyciem tym bardziej,że wydatki na inwestycje wyniosły 4.369.571,04 zł, a nowa ustawa o finansach publicznych nie pozwoliłaby gminie na zaciągnięcie takiego kredytu. Zaciągnięcie kredytu pozwoliło gminie na pozyskanie dotacji z budżetu UE w wysokości 1.723.979,00 zł.
  Kredyty będą zaciągane przez gminę jedynie na inwestycje do których uda się pozyskać finanse ze źródeł zewnętrznych, a nie dla pozyskania poklasku.

 • XVI Sesja Rady Gminy

  Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XVI Sesja Rady Gminy.
  > odsłuchaj nagranie

 • Komisja Rewizyjna

  Dnia 29 lutego 2012 roku (środa) o godz. 11.30 w lokalu Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

 • Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

  W dniu 01.01.2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

  Najistotniejsze wprowadzone zmiany > pobierz

 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem i chciałyby poznać swoje prawa mogą zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

  Zapraszamy w dniach 20 - 24 lutego 2012r. w godzinach 9.00 - 15.00

 • Sukces ekologów ze Szkoły Podstawowej w Winnicy

  sukces-ekol-2012021410 lutego 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku" organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Podczas Gali wszystkim nagrodzonym wręczone zostały statuetki i certyfikaty.

 • XVI Sesja Rady Gminy

  Dnia 22 lutego 2012 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XVI zwyczajna Sesja Rady Gminy.

 • Bezpłatne kursy zawodowe

              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
  zaprasza do udziału w projekcie pt.
   ,,Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"

   Biuro Projektu
  (punkt informacyjny, przyjmowanie zgłoszeń:
  wtorek, czwartek w godz. 1530 - 1730)
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

  ul. Daszyńskiego 2, 06-100 Pułtusk

  biuro@kwalifikacje.wpu.pl

   

  Więcej szczegółowych informacji o kursach  można uzyskać

  pod tel. 23 692 40 75 lub na stornie www.kwalifikacje.wpu.pl

 • Kieszenie nauczycieli

  kieszenie-nauczDo 17 lutego gminy mają czas na przedłożenie regionalnym izbom obrachunkowym sprawozdań z gwarantowania średnich pensji nauczycielom. Jeśli w ciągu roku organ prowadzący nie zapewnił na wynagrodzenia odpowiednich kwot, musi wypłacać jednorazowe dodatki uzupełniające.

  Więcej…

 • Problem bezpańskich psów

  Problem bezpańskich psów to problem ludzi. Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby nie występowało negatywne przyzwyczajenie  i przekonanie, że zwierze to rzecz, którą można wyrzucić. Mamy tu do czynienia z ludzką nieczułością. Mówimy o cierpieniu ludzi, ale jest również cierpienie zwierząt. Trzeba kłaść odpowiedni nacisk na edukację od najmłodszych lat, że zwierzęta to nie rzeczy i decydując się na nie bierzemy za nich odpowiedzialność. Schroniska to nie miejsce, w którym powinny przebywać psy czy koty. Jestem za tym, by zarówno w naszej jak i każdej gminie psy były znakowane - chipowane. Znacznie by ułatwiło to odnajdywanie właścicieli. Gminy powinny również proponować mieszkańcom darmową sterylizację zwierząt nie przeznaczonych do hodowli. Gmina ma już opracowany plan działania z zwierzętami bezpańskimi.

 • Zwrot podatku akcyzowego luty 2012 r.

  Wójt Gminy Winnica uprzejmie przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na luty 2012 r. można składać do 29 lutego 2012 r. Do wniosku należy dołączyć także zestawienie faktur.

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego > pobierz
  Załącznik nr 1 - Zestawienie faktur > pobierz
 • Obwieszczenie - biogazownia Domosław

  Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie budowy biogazowni rolniczej w miejscowości Domosław > pobierz

 • Informacja w sprawie podatku od nieruchmości, rolnego i leśnego

  Sprawa bardzo pilna !!!

  Urząd Gminy w Winnicy informuje o obowiązku złożenia Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Informacja ta jest niezbędna do ustalenia zgodnego ze stanem faktycznym wymiaru podatku od nieruchmości, rolnego i leśnego. Informację należy złożyć do dnia 17 lutego 2012 r.

  Informacja do pobrania > pobierz

 • Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek ?

  krus-konkurs20120203Pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczna II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

  Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin przy udziale lokalnych mediów, a także z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.

 • Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  krus-bgr201202X Edycja Ogólnokrajowego Konkursu  "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza X edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.
  Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.
  Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

 • Pomagamy zwierzętom zimą

  Wójt Gminy Winnica ogłasza konkurs fotograficzno-plastyczny

  "Pomagamy zwierzętom zimą"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

  Regulamin konkursu > pobierz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica